Kształcenie “fizjoterapeutów”.

W naszym kraju “fizjoterapeutą” można zostać po 260 godzinach szkolenia (sic!). Taką możliwość oferują centra kształceni typu ” Żak”, “AP Edukacja” czy “Profesja”. O problemie pisała lokalna prasa internetowa w Zgorzelcu. Więcej tu: Biomasaż czy fizjoterapia

Sprawa nie została pozostawiona sama sobie. Poniżej odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego na pytanie prof. Zbigniewa Śliwińskiego w tej sprawie:

pismo-mz.pdf

Podpisanie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty przez Prezydenta RP ureguluje kwestie kształcenia zawodowego.

 

List prof. dr hab. n. med. Henryka Chmielewskiego popierający naszą ustawę.

To nieprawda ,że całe środowisko lekarskie jest przeciwko ustawie o zawodzie fizjoterapeuty. Wielu lekarzy, z którymi współpracujemy na co dzień, popiera nasze dążenia do regulacji prawnej naszego zawodu, jak i potwierdza naszą wiedzę , umiejętności i kompetencje.

List przesłany do Prezydenta RP przez prof. dr hab. n. med. Henryka Chmielewskiego jest jednym z wielu listów lekarzy popierających ustawę.

Dziękujemy prof. Henrykowi Chmielewskiemu, jak i Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nas fizjoterapeutów.

 

prof. Chmielewski -poparcie dla Ustawy o zawodze Fizjoterapeuty, 07.10.2015

czytaj również: List  przesłany przez prof. dr hab. n. med. dr h. c. Aleksandra Sieronia.

czytaj również: List Przewodniczącej Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce, Pani

dr hab. n. med. Barbary Gryglewskiej.

 

Fizjoterapia w Geriatrii

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Cieszę się że w tak ważnym dla polskiej fizjoterapii okresie udało się podsumować trzy letni okres bezpłatnych szkoleń dla fizjoterapeutów z zakresu geriatrii.

Jako Przewodniczący Komitetu Naukowego pragnę poinformować, że w dniach 19-20 września 2015 roku w Centrum Dydaktyczno – Kongresowym Wydziału Lekarskiego CMUJ w Krakowie miała miejsce Konferencja „Fizjoterapia w Geriatrii – Nauka i Praktyka” zorganizowana przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ.

Celem konferencji było przedstawienie najnowszych osiągnięć w zakresie fizjoterapii w geriatrii oraz zintegrowanie polskiego środowiska fizjoterapeutów pracującego z osobami starszymi. W trakcie konferencji wystąpili czołowi specjaliści i praktycy w dziedzinie fizjoterapii i geriatrii, którzy zaprezentowali najnowsze trendy w zakresie fizjoterapii w geriatrii co można zobaczyć wchodząc na stronę http://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/wydarzenia/galeria/1463.

 

W załączniku przesyłam sprawozdanie z Konferencji przygotowane przez Wydawnictwo „Medycyna Praktycznaimages

 

Pozdrawiam serdecznie

Marek Żak