Wspólny przemarsz ulicami Warszawy 26 lutego 2016.

Szanowni Państwo
Jak już informowaliśmy, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii podejmuje liczne działania w celu
wprowadzenia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty zgodnie z nadal obowiązującym
harmonogramem tj . 3 0 maj a 201 6 r.

Podpisana przez Prezydenta RP, Pana Andrzej a Dudę 26 października ubiegłego roku ustawa jest
równie ważna dla fizjoterapeutów, jak i pacjentów. Dlatego też zachęcamy do manifestowania
solidarności obu środowisk. Okazją do tego będzie wspólny przemarsz ulicami Warszawy
26 lutego 201 6 r.

Wszystkich chcących poprzeć starania o terminowe wprowadzenie w życie ustawy o zawodzie
fizjoterapeuty zapraszamy na godzinę 1 1 : 00 przed gmach Sejmu RP.

Z wyrazami szacunku

Rzecznik Prasowy
Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Dariusz Jasiński