Spotkanie oddziału PTF we Wrocławiu.

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie oddziału dolnośląsko-nadodrzańskiego PTF, które odbędzie się:

22 września 2016 o godz. 18.00

w auli AWF we Wrocławiu , budynek P4.

 

W programie spotkania omawiane będą tematy:

– rejestracji fizjoterapeutów w systemie informatycznym

– krajowego zjazdu delegatów i wyborów do Krajowej Izby Fizjoterapeutycznej

– przedstawienie aktualnych problemów z posiedzeń KOSF

– prezentacja koordynatorów dla województwa dolnośląskiego

– dyskusja

W spotkaniu uczestniczyć będą min.:

Członek KOSF, dr hab. prof. nadz. n med. Zbigniew Śliwiński

Koordynatorzy KOSF dla województwa dolnośląskiego:

Dr n. med. Krzysztof Aleksandrowicz i mgr Sławomir Chomiak

Zapraszamy do czynnego udziału w spotkaniu.

 

 

 

Zarząd oddziału dolnośląsko-nadodrzańskiego

Wybory do Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Szanowni Państwo,
Poniżej informacje o stanie prac nad przygotowaniem wyborów do izby fizjoterapeutów.
Zgodnie z artykułem 153 naszej ustawy, pod koniec czerwca (28.06), minister
zdrowia powołał Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterapeutów.
Zadania komitetu opisuje artykuł 153. (ustawa w załączniku)
Minister Zdrowia powołał do KOSF:
14 osób z rekomendacji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii:
– Dariusz Dziadzio
– Krzysztof Gieremek
– Wojciech Kiebzak
– Marek Kiljański
– Andrzej Permoda
– Jacek Łuniewski
– Jan Szczegielniak
– Renata Szczepaniak
– Katarzyna Syrewicz
– Zbigniew Śliwiński
– Romuald Tokarski
– Marek Woszczak
– Sebastian Zduński
– Marek Żak
oraz 6 osób z rekomendacji Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska:
– Agnieszka Stępień
– Maciej Krawczyk
– Tomasz Marek
– Ernest Wiśniewski
– Aleksander Lizak
– Jacek Koszela
Podczas pierwszego spotkania zostało wybrane prezydium Komitetu w składzie:
– Przewodniczący: Dariusz Dziadzio
– Vice przewodniczący: Maciej Krawczyk, Ernest Wiśniewski, Marek Kiljański i
Sebastian Zduński.
W toku prac ustalono regulamin prac komitetu i regulamin wyborów  delegatów
podczas zjazdów wojewódzkich. Regulamin przegłosowali członkowie PTF.
Członkowie SFP byli mu przeciwni (regulamin w załączniku).
Moim zdaniem regulamin może spowodować kłopoty organizacyjne jeżeli
zarejestruje się duża liczba fizjoterapeutów. Nieprecyzyjne są zapisy
odnośnie ostatecznej liczby delegatów (kto o tym decyduje). Sprawą moim
zdaniem bulwersującą jest przyznanie sobie przez członków KOSF prawa do
zostania delegatem “za obecność”. W mojej opinii jest to co najmniej
nieetyczne. Czy zgodne z prawem, nie wiem nie jestem prawnikiem. W moim
odczuciu według zapisów ustawy delegaci mają być wybierani przez
fizjoterapeutów w swoich województwach.
“Ciekawym” jest też pomysł wprowadzenia tzw. parytetów, jako specjaliści będziecie Państwo głosować tylko na innych specjalistów.
24.08 minister zdrowia powołał dodatkowe 8 osób do KOSF, rekomendowanych
przez SFP:
– dr n. med. Joanna Suchocka
– dr n. med. Marta Sidaway
– mgr Małgorzata Borkowska
– mgr Żewilla Misztela
– mgr Katarzyna Guzek
– mgr Tomasz Niewiadomski
– mgr Roman Molasy
– mgr Michał Kłosek
Odnośnie wyborów delegatów:
Głównym dokumentem jest ustawa, nie precyzuje ona przebiegu wyborów
delegatów. Wybory odbędą się według regulaminu opracowanego przez KOSF.
Na 17.09 zaplanowane jest kolejne spotkanie KOSF, jest możliwe że pewne zapisy regulaminu zostaną zmodyfikowane.
Wstępnie wiadomo że fizjoterapeuci będą rejestrować się samodzielnie,
wpisywać swoje dane i załączać skan / zdjęcie dyplomu na określonej stronie
internetowej (niedługo pojawi się zakładka na stronie ministerstwa zdrowia).
Informacje z tej strony zostaną przesłane do odpowiednich koordynatorów
wojewódzkich, których zadaniem będzie weryfikacja danych.
Wstępnie na 4. listopada zaplanowane są wybory wojewódzkie (tzw. zgromadzenia wojewódzkie) na których zostaną wybrani delegaci z danego województwa.
Delegaci wojewódzcy i członkowie KOSF, którzy byli na 50% spotkań komitetu,
spotkają się  na zjeździe krajowym gdzie wybrane zostaną władze izby. Termin
tych wyborów nie został jeszcze ustalony.
Co ważne (pojawiają się takie informacje):
Nie trzeba być członkiem PTF lub SFP żeby się zarejestrować.
Nie trzeba być członkiem PTF lub SFP żeby zgłosić się i zostać wybranym na
delegata.
Nie trzeba być członkiem PTF lub SFP żeby zostać wybranym do prezydium KIF (krajowej izby fizjoterapeutów).
Rejestracja nie oznacza że będzie trzeba od razu płacić składki na KIF, straszy się tym fizjoterapeutów. Formę opłaty i jej wysokość ustali dopiero KIF, który będzie wybrany najwcześniej w styczniu.
Ustawa przewiduje wprawdzie że fizjoterapeuci mają 2 lata na rejestrację, ale wybory są na tyle ważne że jak najwięcej osób powinno się w to zaangażować. Będzie to wspaniała szansa na integracje i zwiększenie zaangażowania naszego środowiska.
Z poważaniem
Zbigniew Wroński
W załączniku: