Pierwsze spotkanie oddziału PTF w 2017roku we Wrocławiu.

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie oddziału dolnośląsko-nadodrzańskiego PTF, które odbędzie się:

10 lutego 2017 o godz. 17.00

w auli AWF we Wrocławiu , budynek P4.

 

W programie spotkania :

  1. Informacje z I Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów – Warszawa 28-29.12.2016

– ukonstytuowanie się Krajowej Izby Fizjoterapeutów (M. Kobylańska, Z. Śliwiński, K. Kassolik, B. Halat)

 

  1. Masaż jako integralna cześć fizjoterapii. (K. Kassolik) 25 min.

 

  1. Obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidy 2017 Zgorzelec 23-25 marzec 2017.

        – Ewaluacja prywatnych praktyk fizjoterapeutów. Margareta Revea – sekretarz międzynarodowej organizacji prywatnych praktyk fizjoterapeutów.

        – Koncepcja diagnozy funkcjonalnej wg Maitlanda. Steve Malineze (Australia)

 

4. Omówienie międzynarodowych konferencji dla fizjoterapeutów w I połowie 2017 roku.

  1. Sprawy różne.

Zapraszamy do czynnego udziału w spotkaniu.