Zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału dolnośląsko- nadodrzańskiego PTF.

Szanowni Państwo.

Serdecznie zapraszamy wszystkich fizjoterapeutów na zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału dolnośląsko-nadodrzańskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, które odbędzie się 19 września 2019 o godzinie 17.00 w Centrum Fizjoterapii ul. Konarskiego 5b w Zgorzelcu.

Na zebraniu zostanie wybrany nowy zarząd oddziału, jak również delegaci na 17 Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, którzy wezmą udział w wyborze nowych władz PTF w dniach 5-7 grudnia w Pabianicach.

Podczas 17 Kongresu odbędzie się również posiedzenie Zarządu Głównego Europejskiego Regionu Światowej Konfederacji Fizjoterapii (ER- WCPT).

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa, zgłaszania kandydatur do pracy na rzecz oddziału dolnośląsko- nadodrzańskiego i delegatów na Kongres Krajowy PTF.

Zarząd oddziału dolnośląsko-nadodrzańskiego PTF.

 

Program zebrania sprawozdawczo – wyborczego

Oddziału Dolnośląsko – Nadodrzańskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

 

 

Program zebrania:

17:00   Pierwszy termin zebrania

17:15   Drugi termin zebrania / w przypadku braku quorum- 50% uprawnionych do głosowania/

17:20   Powitanie członków oddziału ODNPTF – Zbigniew Śliwiński

17:30   Wybór Przewodniczącego i sekretarza Zebrania

17:40   Wybór Komisji Mandatowej

17:55   Wybór Komisji Skrutacyjnej

18:10   Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

18:25 Sprawozdanie z działalności oddziału w kadencji 2015 – 2019.

18:45 Sprawozdanie finansowe za okres 2015 – 2019

19:00   Sprawozdanie Sadu Koleżeńskiego za okres 2015 – 2019.

19:10   Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

19:20 Sprawozdanie Komisji Mandatowej prawomocności zebrania

19:30 Wystąpienie Przewodniczącego Zebrania z wnioskiem o udzielenie

absolutorium ustępującemu zarządowi.

19:35 Podziękowanie ustępującego Prezesa.

19:50   Wybory do Władz Zarządu Oddziału.

20:10   Wybory do Komisji Rewizyjnej.

20:20   Wybory do Sądu Koleżeńskiego.

20:30   Wybór delegatów na Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Pabianice grudzień 2019 r.

20:45 Ukonstytuowanie się Nowego Zarządu i zakończenie zebrania.

Program spotkaniaimages

 

Zapraszamy do czynnego udziału w spotkaniu.

 

Przypominamy, że prawo kandydowania jak i głosowania posiadają tylko członkowie z opłaconą składką członkowską.

 

Zarząd oddziału dolnośląsko-nadodrzańskiego