Zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału dolnośląsko- nadodrzańskiego PTF.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału dolnośląsko- nadodrzańskiego PTF.

Szanowni Państwo.

Serdecznie zapraszamy wszystkich fizjoterapeutów na zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału dolnośląsko-nadodrzańskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, które odbędzie się 19 września 2019 o godzinie 17.00 w Centrum Fizjoterapii ul. Konarskiego 5b w Zgorzelcu.

Na zebraniu zostanie wybrany nowy zarząd oddziału, jak również delegaci na 17 Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, którzy wezmą udział w wyborze nowych władz PTF w dniach 5-7 grudnia w Pabianicach.

Podczas 17 Kongresu odbędzie się również posiedzenie Zarządu Głównego Europejskiego Regionu Światowej Konfederacji Fizjoterapii (ER- WCPT).

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa, zgłaszania kandydatur do pracy na rzecz oddziału dolnośląsko- nadodrzańskiego i delegatów na Kongres Krajowy PTF.

Zarząd oddziału dolnośląsko-nadodrzańskiego PTF.

 

Program zebrania sprawozdawczo – wyborczego

Oddziału Dolnośląsko – Nadodrzańskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

 

 

Program zebrania:

17:00   Pierwszy termin zebrania

17:15   Drugi termin zebrania / w przypadku braku quorum- 50% uprawnionych do głosowania/

17:20   Powitanie członków oddziału ODNPTF – Zbigniew Śliwiński

17:30   Wybór Przewodniczącego i sekretarza Zebrania

17:40   Wybór Komisji Mandatowej

17:55   Wybór Komisji Skrutacyjnej

18:10   Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

18:25 Sprawozdanie z działalności oddziału w kadencji 2015 – 2019.

18:45 Sprawozdanie finansowe za okres 2015 – 2019

19:00   Sprawozdanie Sadu Koleżeńskiego za okres 2015 – 2019.

19:10   Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

19:20 Sprawozdanie Komisji Mandatowej prawomocności zebrania

19:30 Wystąpienie Przewodniczącego Zebrania z wnioskiem o udzielenie

absolutorium ustępującemu zarządowi.

19:35 Podziękowanie ustępującego Prezesa.

19:50   Wybory do Władz Zarządu Oddziału.

20:10   Wybory do Komisji Rewizyjnej.

20:20   Wybory do Sądu Koleżeńskiego.

20:30   Wybór delegatów na Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Pabianice grudzień 2019 r.

20:45 Ukonstytuowanie się Nowego Zarządu i zakończenie zebrania.

Program spotkaniaimages

 

Zapraszamy do czynnego udziału w spotkaniu.

 

Przypominamy, że prawo kandydowania jak i głosowania posiadają tylko członkowie z opłaconą składką członkowską.

 

Zarząd oddziału dolnośląsko-nadodrzańskiego

 

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status