12 września 2019 roku zmarł Profesor Tadeusz Skolimowski