Ubezpieczenia dla członków PTF ze specjalną zniżką !

Ubezpieczenia dla członków PTF ze specjalną zniżką !

Każdy Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii może skorzystać ze specjalnej zniżki!

Przypominamy, że obowiązkowe ubezpieczenie OC praktyki fizjoterapeutycznej musi być zgodne z powyższym Rozporządzeniem bez względu na ofertę towarzystwa ubezpieczeń.

Pamiętacie jednak, że przy jednoczesnym prowadzeniu działalności w formie praktyki fizjoterapeutycznej oraz wykonywania zawodu w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie, samo obowiązkowe ubezpieczenie OC nie wystarczy! W takim przypadku zachęcamy do posiadania zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego ubezpieczenia OC. Wynika to z faktu, że obowiązkowe OC nie obejmuje szkód wyrządzonych podczas wykonywania zawodu w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie bez prowadzenia działalności.

Dobrowolne ubezpieczenie OC obejmuje zaś nie tylko szkody wyrządzone podczas wykonywania zawodu w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie bez prowadzenia działalności, ale również może zadziałać jako ubezpieczenie nadwyżkowe względem obowiązkowego OC. Oznacza to, że w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej obowiązkowego OC dla danego zdarzenia ubezpieczeniowego, która jest ograniczona do 30 tys. euro, brakująca kwota uzupełniania jest sumą gwarancyjną dobrowolnego OC. Jedynym warunkiem koniecznym do skorzystania z tej opcji jest udzielanie ochrony w przypadku obu tych ubezpieczeń przez ten sam zakład ubezpieczeń.

Co więcej, dobrowolne ubezpieczenie OC często obejmuje szerszy katalog szkód, jak np. szkody w mieniu pacjentów powstałe w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych. W przypadku programu https://ptfubezpieczenia.pl, w zakresie ochrony dobrowolnego ubezpieczenia OC Fizjoterapeuty mieszczą się również takie czynności, jak:

 • Igłoterapia
 • Zabiegi manualne
 • Akupunktura
 • Akupresura
 • Osteopatia
 • Manipulacje
 • Mobilizacje
 • Mobilizacje per rectum
 • Mobilizacje per vaginam
 • czynności ujęte w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM, dział 16, rozdział 93 tj. Fizykoterapia, respiratoroterapia, rehabilitacja i zabiegi pokrewne mieszczące się w ramach zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych – różne (87-99)
 • Szkody w mieniu i na osobie wyrządzone w związku z użytkowaniem urządzeń związanych z fizjoterapią w trakcie wykonywania świadczeń medycznych.
 • Szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa

Szczegółowy zakres ochrony znajdziecie na https://ptfubezpieczenia.pl/warunki-ubezpieczenia,126.html

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ubezpieczeniami, zachęcamy do kontaktu.

https://ptfubezpieczenia.pl/kontakt,127.html

Dodaj komentarz