Wesołych Świat Bożego Narodzenia

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy 2020 Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć w
iele zadowolenia, dużo zdrowia, szczęścia, radości, spełnienia wszystkich marzeń i sukcesów z podjętych wyzwań.

d2a24776cb4705405b986ab5c29a976a

 

Życzy Zarząd PTF oddziału Dolnośląsko-Nadodrzańskiego.

Zmiany w zarządzie głównym PTF

W dniu 7 grudnia 2019, podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów wybrany został nowy zarząd Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Zgodnie z zapowiedziami pełniący funkcję prezesa przez 20 lat dr Marek Kiljański nie kandydował. Doceniając ogromny wpływ na rozwój fizjoterapii w Polsce przez ostatnie dwie dekady Delegaci jednogłośnie przyznali ustępującemu liderowi Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii tytuł Honorowego Prezesa. Dziękujemy raz jeszcze za dotychczasowy nieoceniony wkład i liczymy na głos doradczy oraz wsparcie dr. Marka Kiljańskiego jako prezesa Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii.

W bieżącej kadencji (w latach 2019-2023) Polskiemu Towarzystwu Fizjoterapii przewodził będzie dr Rafał Trąbka (wpis w Słowniku Biograficznym Fizjoterapeutów).

Wiceprezesami pozostali prof. Zbigniew Śliwiński oraz prof. Jan Szczegielniak. Funkcję sekretarza pełnił będzie dr Tomasz Maicki zaś skarbnika, jak w poprzedniej kadencji dr Renata Szczepaniak.

Członkami Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii zostali pracujący w poprzedniej kadencji mgr Joanna Kałuża-Pawłowskadr Jacek Łuniewski i dr Marcin Szczepanik oraz mgr Joanna Adamskamgr Małgorzata Marjańskadr Marzena Wiernickadr Krzysztof Aleksandrowiczdr Andrzej Myśliwiec.

Główną Komisję Rewizyjną tworzyć będą dr Bogumiła Kowackamgr Katarzyna Polerowicz-Borsukdr Elżbieta Rajkowska Labon, zaś w skład Głównego Sądu Koleżeńskiego weszli: dr Ewa Kamińskadr Beata Michalakdr Patrycja Rąglewskamgr Marcin Trębowicz oraz dr Jarosław Walak.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym, życząc im realizacji założeń i dalszego prężnego rozwoju polskiej fizjoterapii.