Informacja od Zarządu Głównego PTF

Dziękujemy wszystkim fizjoterapeutom, jako przedstawicielom medycznego zawodu zaufania publicznego za wspieranie działań władz terytorialnych i stosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia zgodnie z aktualnymi komunikatami.

Zwracamy uwagę, aby ograniczając wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i własną oceną ryzyka, pamiętać o pacjentach, którzy bezwzględnie wymagają naszej pomocy.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii chciałby również podziękować wszystkim diagnostom laboratoryjnym za trud i ryzyko, jakie ponoszą podczas wykonywania swoich obowiązków szczególnie w obecnej sytuacji w naszym kraju.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Odwołane spotkanie PTF ODN w Jeleniej Górze

W związku z panującą sytuacją i rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteśmy zmuszeni do odwołania spotkania Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oddziału Dolnośląsko-Nadodrzańskiego, które miało odbyć się w dniach 26-27 marca 2020r w Jeleniej Górze. Jest to zalecenie z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który prosi o przekładanie lub odwoływanie spotkań oraz imprez masowych.

Następne spotkania również zostają pod znakiem zapytania. Będziemy Państwa informować o tym czy kolejne spotkania się odbędą w podanych terminach.

 

WARSAW REHA & CARE FAIR PRZEŁOŻONE NA 2021 ROK

Targi Reha & Care Fair, w trakcie których miał odbyć się panel ekspercki Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (28 maja) zostaną przełożone na 2021 rok. To kolejna po Targach SALMED impreza branżowa, która została przełożona ze względu na epidemię koronowirusa.

Nie odbędzie się wobec tego panel ekspercki Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii planowany na 28 maja, jako jeden z elementów wydarzenia.

O nowym terminie poinformujemy wkrótce.

Ważny Komunikat

W związku z oficjalnym potwierdzeniem zarażenia koronawirusem u mężczyzny, który wrócił z Niemiec do Polski i obecnie przebywa w szpitalu w Zielonej Górze, zachęcamy do przeczytania komunikatu jaki opublikował Główny Inspektor Sanitarny. W linku poniżej znajdują się informacje odnośnie tego jak należy dbać o własną higienę i jak należy postępować w danych sytuacjach. Prosimy też o zachowanie zdrowego rozsądku i unikanie paniki.

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-potwierdzonego-przypadku-koronawirusa/

Targi sprzętu przełożone

Przekazujemy informację organizatorów targów SALMED.

Szanowni Państwo

z uwagi na stan podwyższonej gotowości w służbach medycznych w Polsce związany z  występującymi na świecie oraz w państwach Europy zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w dniu wczorajszym Główny Inspektor Sanitarny wydał oficjalny komunikat zawierający rekomendację o następującej treści:

„Mając na uwadze kluczową rolę profesjonalistów medycznych w prewencji szerzenia się zakażeń, rekomenduję odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne.” (Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dla profesjonalistów medycznych – koronawirus; 02.03.2020)

Zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego Zarząd MTP podjął decyzję o przesunięciu terminu Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED na dni od 1 do 3 września 2020 roku.

Mamy nadzieję, że decyzja ta, choć niezwiązana bezpośrednio z zagrożeniem na imprezie targowej, spotka się z pełnym zrozumieniem i Państwa akceptacją. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że przesunięcie organizacji targów SALMED na termin wrześniowy pozwoli lekarzom, dyrektorom szpitali oraz menadżerom ochrony zdrowia, a także pielęgniarkom, ratownikom i wszystkim profesjonalistom medycznym skoncentrować się w chwili obecnej na najważniejszych zadaniach koordynowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz władze państwowe. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że już rozpoczęliśmy intensywne prace nad tym, by targi w terminie wrześniowym spełniły jak najlepiej potrzeby oczekiwania profesjonalistów branży medycznej w Polsce.