Forum wirusologiczne

W imieniu organizatorów zapraszamy na bezpłatne forum wirusologiczne.

 

Szczegółowe informacje o konferencji, program oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej: www.forumwirusologiczne.pl

 

Aby dokonać rejestracji, w zakładce „Zarejestruj się” należy wybrać rodzaj uczestnika: „Udział on-line – fizjoterapeuci” i uzupełnić dane osobowe wraz z numerem PWZ.

Wytyczne do gabinetów fizjoterapeutycznych

Ministerstwo Rozwoju przychyliło się do zmiany dość rystrykcyjnej formy w postaci 1 pacjenta na 15m2 i obiecało dokonanie zmiany. Obecnie w wytycznych nie ma już wspomnianego zapisu. Pozostaje jedynie utrzymywanie dystansu społecznego, jako wystarczające zabezpieczenie.

 

Obecnie procedury zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie wyglądają następująco:

 

Procedury na czas przed wykonaniem usługi:

1.Przed wykonaniem usługi rekomendujemy wywiad telefoniczny którego celem jest ustalenie występowania u danej osoby objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę (w tym celu możliwe jest wykorzystanie załączonej ankiety nr 1 – Ankieta wstępnej kwalifikacji, rekomendowanej przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów).

2.Nie zaleca się uczestniczenia w zabiegach osób towarzyszących pacjentom, poza uzasadnionymi przypadkami (np. osoby nieletnie, niepełnosprawne), decyzję podejmuje fizjoterapeuta. Osoba towarzysząca musi być zabezpieczona analogicznie jak pacjent.

3.Grafik pracy pracowników oraz grafik przyjęć pacjentów należy układać tak, aby nie doprowadzić do gromadzenia się pacjentów w poczekalni oraz w miarę możliwości unikać mieszania się pracowników w przypadku pracy zmianowej. Rekomenduje się utrzymanie co najmniej 2m odległości między pacjentami.

4.Należy ograniczać poruszanie się pacjentów po przychodni / gabinecie, aby zminimalizować możliwość kontaktów.

5.Klient/pacjent przy wejściu do gabinetu dezynfekuje lub myje ręce oraz zakłada rękawiczki ochronne. Jeśli istnieje możliwość rozgraniczenia miejsc wyjścia i wejścia – również przy wyjściu należy umożliwić dezynfekcję rąk.

6.W przypadku usług świadczonych w domu pacjenta, fizjoterapeuta przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę, przyłbice, rękawiczki (zależnie od potrzeb).

7.Pacjent używa maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.Pacjent przychodzi na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami.

9.Opiekun małoletniego używa maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami i utrzymuje bezpieczny dystans w trakcie trwania zabiegów.

Procedury w trakcie wykonywania usługi:

W stosunku do pacjentów:

1.Obowiązkowe noszenie maseczek przez pacjentów.

2.Zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów.

W stosunku do pracowników gabinetu

1.Obowiązkowe noszenie maseczek medycznych bądź przyłbic (rekomendowane maseczki według załącznika nr 3 – Maseczki Medyczne, opracowanego konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych) przez fizjoterapeutów, oraz rekomendowane noszenie rękawiczek jednorazowych.

Procedury wykonywane po wizycie:

1.Po wykonaniu usługi następuje dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów z którymi pacjent miał kontakt w trakcie zabiegu – w tym leżanka, przybory i przyrządy do ćwiczeń, ewentualne elementy urządzeń zabiegowych).

2.Od zakończenia dezynfekcji musi minąć rekomendowany przez producenta preparatu dezynfekcyjnego czas, zanim następny pacjent zostanie obsłużony na tym samym stanowisku. Rekomenduje się wywietrzenia pomieszczenia przed przyjęciem następnego pacjenta.

 

 

Wszystkie wytyczne dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju: https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja