Wybory delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

Wybory delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

Uprzejmie prosimy członków i fizjoterapeutów niezrzeszonych w PTF ODN do zgłaszania się na delegatów na zebranie wyborcze – kandydatów na delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

Zarząd PTF ODN po zapoznaniu się z kandydaturami zadecyduje o wyborze 28 przedstawicieli z ramienia PTF ODN na zebranie wyborcze.

Wybory delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów odbędą się zgodnie z uchwałą nr 442/l KRF.

 

W załącznikach poniżej znajduje się Uchwała 442/I KRF i Uchwała 471/I KRF.

Uchw_442-I-KRF_wyb-delegat-z-poprawkami-MZ

Uchw_471-I-KRF

 

Za Zarząd

Sekretarz

Beata Kurant

Dodaj komentarz