Nowy adres Zarządu Głównego PTF

21 sierpnia 2020 r. w Krakowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTF. Celem były zmiany w statucie, ale także adresu siedziby Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Obecnie jest to:

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka

Dział Fizjoterapii

Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków

przypominamy, że w maju zmienił się też adres biura ZG PTF (ul. Łaska 3/5 pok. 108, 95-200 Pabianice).