Pismo do Ministra Zdrowia

Do Ministra Zdrowia i Konsultantów Krajowych w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w dziedzinie Fizjoterapii zostało wysłane pismo z propozycją przeszkolenia Fizjoterapeutów w obsłudze sprzętu medycznego wykorzystywanego w terapii pacjentów chorych na COVID-19. Poniżej znajduje się treść owego pisma.

Screenshot_20201028_211228

Międzynarodowe Targi Rehexpo

REHexpo to integracja środowisk związanych z szeroko pojętą dziedziną rehabilitacji medycznej. Stanowi źródło informacji i fachowej wiedzy, spotkań ze nowoczesnymi rozwiązaniami, wymianą doświadczeń w dynamicznie rozwijającej się branży. Oferuje szeroki zakres tematyczny dotyczący profilaktyki, diagnozowania i leczenia w fizjoterapii, medycynie fizykalnej, inżynierii biomedycznej, osteopatii, medycynie sportowej i lecznictwie uzdrowiskowym.

Integralną częścią targów będzie szereg wydarzeń towarzyszących z bogatym programem merytorycznym i praktycznym. W tym samym czasie odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Popularno- Naukowej pt.: „Symbioza fizjoterapeuty, lekarza i inżyniera szansą na rozwój naukowy – Fizjoterapia i aktywność zdrowotna”, której organizatorem jest AWF Katowice i Expo Silesia, współorganizatorem Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Konferencję Patronatem Honorowym objęli:

Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii prof. dr hab. Jan Szczegielniak

Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii dr Rafał Trąbka

Rektor AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach prof. dr hab. Grzegorz Juras

Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej prof. dr hab. Zbigniew Paszenda

 

Więcej informacji na stronie: www.rehexpo.pl

reh-konf-300x300px

Konferencja IPNFA

W dniach od 12 do 17 października 2020 odbędzie się konferencja IPNFA (International Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Association). Przez obecną sytuację panującą na świecie, będzie ona miała charakter online. Wielu z terapeutów pracujących metodą PNF będzie miała okazję wygłosić swoje prace. Również podczas tej konferencji będzie można na żywo zadawać pytania do osób, które będą wykładały. Obecnie poprzez wejście w poniższy link można zalogować się jako słuchacz owej konferencji w darmowy sposób, tylko należy zrobić to jak najszybciej. Jest to dobra okazja by bez żadnych kosztów posłuchać wykładów dotyczących pracy z pacjentem czy efektów terapii.

Enroll now! It’s Free!