Spotkanie PTF

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie na Spotkanie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
Oddział Dolnośląski

Termin: 22.09.2023 r., (piątek) w godzinach: 16.30 – 18.30.
Miejsce spotkania: Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn”,
Mikoszów 27, 57-100 Strzelin

Program spotkania
1. Przywitanie przybyłych gości – dr Krzysztof Aleksandrowicz – Prezes
Oddziału Dolnośląskiego PTF
2. „Evidence based medicine practice” – prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński
– V-ce Prezes PTF
3. “Znaczenie współczesnej fizjoterapii urologicznej i
uroginekologicznej” –
dr n. o zdr. Lucyna Ptaszkowska (Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet
Opolski),
dr hab. Kuba Ptaszkowski, prof. Uczelni (Katedra Fizjoterapii,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
4. Propozycja planu spotkań naukowo szkoleniowych Oddziału
Dolnośląskiego na najbliższe miesiące – ustalenie osób odpowiedzialnych
za organizację spotkania oraz dokładnej daty i miejsca.
5. Sprawy różne
6. Podsumowanie i zakończenie spotkania

Za Zarząd Oddziału Dolnośląskiego PTF
dr Krzysztof Aleksandrowicz