Zakończyły się dzisiejsze obrady Komisji Zdrowia Senatu RP. Senat zagłosował przeciw przyjęciu ustawy bez poprawek!!! Niestety!!!

O godzinie 12:00 rozpoczęły się prace Senackiej Komisji Zdrowia, która będzie się zajmowała m.in. drukiem nr 1103, czyli ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, którą w ubiegły piątek przegłosował Sejm RP.

Na uwagę zasługują wypowiedzi Ministra Igora Radziewicza Winnickiego, którego Minister Włodarczyk określił jako osobę, która nie mówi, jak lekarz. Minister bronił ustawy – uważa bowiem, że fizjoterapeuta w zdecydowanie lepszy sposób skieruje pacjenta na zabiegi fizjoterapeutyczne niż lekarz np. histopatolog czy laryngolog.

Senator Dorota Czudowska ( senator z okręgu legnickiego!!! – nasze województwo)natomiast zgłosiła 138 poprawek do ustawy, jednoznacznie blokując ustawę o zawodzie fizjoterapeuty.

Komisja Zdrowia głosowała za przyjęciem ustawy bez poprawek. Za było 2 senatorów, 3 było przeciw. Pozostali wstrzymali się od głosu…

W związku z tym istnieje konieczność omówienia wszystkich 138 poprawek podczas czwartkowego posiedzenia Komisji Zdrowia.

Wczoraj Naczelna Izba Lekarska wystosowała do Marszałków Senatu oraz Przewodniczącego Komisji Zdrowia list, w którym stanowczo protestuje przeciw zawartych w ustawie regulacjach. NIL uważa, że fizjoterapeuci pozostaną bez nadzoru lekarskiego przy kierowaniu pacjentów na zabiegi fizjoterapeutyczne, program kształcenia nie jest wystarczający do kwalifikowania i planowania zabiegów, wydawania opinii i orzeczeń, zlecania wyrobów medycznych czy sprawowania nadzoru nad udzielaniem świadczeń medycznych.

NIL twierdzi też, że zawód fizjoterapeuty nie powinien zostać uznany za zawód zaufania publicznega, a ustawowa regulacja zawodu fizjoterapeuty pogorszy jakość świadczeń fizjoterapeutycznych i będzie stanowić zagrożenie dla pacjentów (sic!).

 

List NIL do Marszałków Senatu i Przewodniczącego Senackiej Komisji Zdrowia

 

W dniu dzisiejszym Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w osobach Prezesa dr n. med. Marka Kiljańskiego oraz Wiceprezesów prof. nadzw. dr hab. Zbigniewa Śliwińskiego i prof. nadzw. dr hab. Jana Szczegielniaka wystosowało odpowiedź do Marszałków Senatu oraz wszystkich członków Senackiej Komisji Zdrowia.

Treść odpowiedzi PTF

25.09.2015 Sejm RP przegłosował ustawę o zawodzie Fizjoterapeuty!!!

SEJM RP PRZEGŁOSOWAŁ USTAWĘ O ZAWODZIE FIZJOTERAPEUTY!!!
Przed kilkoma miniutami zakończyło się głosowanie nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty. Sejm przyjął ustawę.

Dziękujemy zarówno wszystkim posłom, którzy rozumieją potrzeby polskiej ochrony zdrowia i polskich fizjoterapeutów.

Dziękujemy też wszystkim członkom PTF, którzy często od wielu lat czynili starania, by ustawa została uchwalona.

Głosowało 423 posłów, 272 było “za”, 119 “przeciw” a 32 wstrzymało się od głosu.

 

To jednak nie koniec prac, przed nami jeszcze decyzja Senatu, ewentualne przegłosowanie poprawek w Sejmie i na końcu podpisanie ustawy przez Prezydenta RP.

24 września tuż przed godziną 20:00 zakończyło się głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Podkomisji Zdrowia dotyczącej druku 3001, czyli ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Projekt ustawy został zgłoszony w lipcu ubiegłego roku przez klub parlamentarny PSL, przez posła Dariusza Dziadzio, który był także przewodniczącym Sejmowej Podkomisji Zdrowia. Przy powstaniu projektu ogromny udział miało Polskie Towarzystwo Fizjoterapii!

25 września od północy, do wczesnych godzin porannych trwały prace nad projektem i odbyło się drugie czytanie ustawy. Dzięki temu dziś jeszcze projekt, trafił do Sejmu, gdzie jako 44 punkt porządku obrad projekt zostanie poddany pod głosowanie!
Relacja wideo z obrad sejmu

 

Poselski projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw
projekt dotyczy określenia zasad: wykonywania zawodu fizjoterapeuty w tym: uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia zawodowego i podyplomowego oraz odpowiedzialności zawodowej

Ekspertyzy i opinie Biura Analiz Sejmowych

Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2014
 • 23 lipca 2014

  Projekt wpłynął do Sejmu – druk nr 3001

 • 15 grudnia 2014

  Skierowano do I czytania w komisjach

  do Komisji Zdrowia

 • 2015
 • 19 marca 2015

  I czytanie w komisjach

 • Stan na 25-09-2015

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty – przyjęto sprawozdanie podkomisji zdrowia !

24 września tuż przed godziną 20:00 zakończyło się głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Podkomisji Zdrowia dotyczącej druku 3001, czyli ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Projekt ustawy został zgłoszony w lipcu ubiegłego roku przez klub parlamentarny PSL, przez posła Dariusza Dziadzio, który był także przewodniczącym Sejmowej Podkomisji Zdrowia. Przy powstaniu projektu ogromny udział miało Polskie Towarzystwo Fizjoterapii!

Po wielu godzinach obrad Komisji Sejmowej, wbrew oporowi posłów PiS udało się przegłosować sprawozdanie Podkomisji Zdrowia. Już teraz dziękujemy tym posłom, którzy rozumieją potrzeby polskiej ochrony zdrowia i polskich fizjoterapeutów. Wierzymy, że będąc tak blisko, po wielu latach starań zawód fizjoterapeuty zostanie uregulowany ustawowo! Już teraz jednak PTReh obiecał, że będzie prosił Prezydenta RP o zawetowanie ustawy, a pani poseł Hrynkiewicz obraziła się na słowa prawdy Pana Posła Dziadzio i ponownie opuściła posiedzenie Komisji (dwa dni temu nawet nie szukała pretekstu!). Kiedy salę obrad opuścili przedstawiciele PTReh głosowanie nad poszczególnymi artykułami znacznie przyspieszyło i tuż przed godz. 20:00 zostało zakończone. Dalsze prace nad ustawą powinny także przebiegać w ekspresowym tempie – drugie czytanie powinno się odbyć jeszcze dziś – jest poważna szansa na jej uchwalenie przez Sejm RP!

1 18 19 20