Spotkanie PTF

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie na Spotkanie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
Oddział Dolnośląski

Termin: 22.09.2023 r., (piątek) w godzinach: 16.30 – 18.30.
Miejsce spotkania: Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn”,
Mikoszów 27, 57-100 Strzelin

Program spotkania
1. Przywitanie przybyłych gości – dr Krzysztof Aleksandrowicz – Prezes
Oddziału Dolnośląskiego PTF
2. „Evidence based medicine practice” – prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński
– V-ce Prezes PTF
3. “Znaczenie współczesnej fizjoterapii urologicznej i
uroginekologicznej” –
dr n. o zdr. Lucyna Ptaszkowska (Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet
Opolski),
dr hab. Kuba Ptaszkowski, prof. Uczelni (Katedra Fizjoterapii,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
4. Propozycja planu spotkań naukowo szkoleniowych Oddziału
Dolnośląskiego na najbliższe miesiące – ustalenie osób odpowiedzialnych
za organizację spotkania oraz dokładnej daty i miejsca.
5. Sprawy różne
6. Podsumowanie i zakończenie spotkania

Za Zarząd Oddziału Dolnośląskiego PTF
dr Krzysztof Aleksandrowicz

Informacja dotycząca składek

W związku z koniecznością ustalenia liczby delegatów na Zgromadzenie Delegatów w dn. 7 grudnia 2023 r w Pabianicach Krajowa Rada w dn. 18 kwietnia 2023 r. podjęła następującą uchwałę:

KR PTF podejmuje uchwałę, iż ostatecznym terminem zapłaty składek za rok 2022 jest dzień 31 maja 2023.

Zmiany w naszym Oddziale PTF

Nowy Zarząd Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii na kadencję 2023-2027 został wybrany w dniu 31.03.2023 r.

Bardzo dziękujemy ustępującemu zarządowi oraz Panu Prof. Zbigniewowi Śliwińskiemu za kilkadziesiąt lat pracy na rzecz Oddziału.

Prof. Zbigniew Śliwiński jest obecnie wiceprezesem Krajowej Rady PTF, został także wybrany do pełnienia funkcji prezesa elekta i z tego względu od grudnia obejmie przewodnictwo nad Towarzystwem, jako prezes Krajowej Rady PTF.

Skład Nowego Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii wybrany i powołany 31.03.2023 r., w czasie Spotkania Sprawozdawczo- Wyborczego we Wrocławiu, kadencja 2023-2027:
* Prezes Zarządu: dr n. med. Krzysztof Aleksandrowicz,
* V-ce Prezes Zarządu: dr n. kf. Dariusz Milko,
* Sekretarz: mgr Beata Dargiel,
* Skarbnik: mgr Karol Piekarz,
* Członek Zarządu: mgr Katarzyna Aleksandrowicz,
* Członek Zarządu: mgr Beata Nowak,
* Członek Zarządu: mgr Aleksandra Drab.
Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Małgorzata Mazur – Przewodniczącej
2. Anita Ratajczak-Ostrowska – Członek Komisji
3. Aneta Kołodziejska – Członek Komisji
Skład Sądu Koleżeńskiego:
1. Agata Gościło – Przewodnicząca
2. Marcin Aleksandrowicz
3. Daniel Michalak
Nowemu prezesowi, jak i całemu nowemu zarządowi Oddziału serdecznie gratulujemy!

Zebranie oddziału

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie naukowo – szkoleniowe oddziału dolnośląskiego- Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz spotkanie sprawozdawczo- wyborcze, które odbędą się:

31 marca 2023 o godz. 16. 30
miejsce spotkania

Zebranie odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu

przy ul. Tadeusza Kościuszki 4

Program spotkania naukowo – szkoleniowego:

16:30 Powitanie i otwarcie spotkania – dr n. med. Krzysztof Aleksandrowicz

16:35 Pierwszy Termin Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego

16:40 Techniki relaksacji mięśnia czołowego i czepca ścięgnistego a dolegliwości bólowe kręgosłupa – Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński

17:00 Wybrane elementy badania ultrasonograficznego w praktyce fizjoterapeutycznej – dr n. kf. Dariusz Milko

17:25 Dyskusja

17:30 Zakończenie I części spotkania

17:35 Drugi Termin Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego

17:40 Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Zapraszamy do czynnego udziału w spotkaniu naukowo – szkoleniowym i zebraniu sprawozdawczo wyborczym.

Za zarząd oddziału Dolnośląskiego

Prof. dr hab. n. med. i n. kf. Zbigniew Śliwiński

Szkolenie

Szanowni Państwo,

Krajowa Izba Fizjoterapeutów serdecznie zaprasza wszystkich fizjoterapeutów z województwa dolnośląskiego do wzięcia udziału w II części bezpłatnego spotkania warsztatowego (I część odbyła się 7 grudnia 2022 r.).

Tematy szkolenia:

Przygotowanie i dobór zaopatrzenia ortopedycznego kończyny dolnej i tułowia dla pacjenta z dysfunkcjami ortopedycznymi i neurologicznymi – prowadzi mgr Hanna Piekarska, dr Michał Cichosz, członek KRF woj. dolnośląskie,
Przedstawienie projektu szkoleniowego FIZJA – prowadzi dr Marzena Kobylańska, koordynator wojewódzki woj. dolnośląskiego.

Termin: 1 lutego 2023 roku

Godzina: 17:00

Miejsce: Budynek Asco Business Center, sala konferencyjna na 6 piętrze, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 13, Wrocław

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 30.01.2023 r. na adres e-mailowy: oddzial.dolnoslaski@kif.info.pl

Serdecznie zapraszamy do Wrocławia!

Organizatorzy

Zebranie!

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam na pierwsze w tym roku zebranie naszego oddziału, które odbędzie się 27 stycznia w Jeleniej Górze. Szczegółowy program spotkania znajdziecie Państwo w załączniku.
W związku z tym, że jest to rok wyborczy liczę na Państwa niezawodną obecność.

Data spotkania : 27 stycznia 2023 r. godzina 17:00
Miejsce spotkania : Jelenia Góra, ul. Piotra Ściegiennego 9B , Budynek Zarządu „ Uzdrowisko Cieplice” , /parter/
Program spotkania:

Przywitanie gości – dr Dariusz Milko
Informacje o naborze na studia doktoranckie dla fizjoterapeutów przy współpracy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – prof. Zbigniew Śliwiński

Zmiany w statucie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – dr Krzysztof Aleksandrowicz

Informacja o nowej ustawie o Lecznictwie Uzdrowiskowym – dr Dariusz Milko, dr n med Jacek Gąsiorowski – dolnośląski konsultant wojewódzki ds. balneologii i medycyny fizykalnej

Sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Krajowej Rady Fizjoterapeutów. – dr Dariusz Milko

Zespół górnego otworu klatki piersiowej – diagnoza i strategie leczenia. mgr Michał Włosiński

Testy ortopedyczne dla potrzeb diagnostyki fizjoterapeutycznej wg Muscoulino. –
prof. Zbigniew Śliwiński
Sprawozdanie finansowe za rok 2022 – dr Beata Michalak
Sprawy różne:
Informacja o działalności Oddziału Regionalnego Krajowej Izby Fizjoterapeutów. – dr Marzena Kobylańska?
Wybór miejsca i daty zebrania sprawozdawczo wyborczego oddziału dolnośląskiego.

Obecność Zarządu Oddziału obowiązkowa.

Z poważaniem
Za Zarząd
Prof. dr hab. n. med. i dr n. kf.
Zbigniew Śliwiński

Ankieta

Szanowni Państwo,
Prosimy o rozwiązanie ankiety przygotowanej przez Prof. dr hab. n. med. Jolantę Kujawę :

https://forms.gle/cbg9q9AuhTuKh81H7

Badanie ankietowe stanowi część projektu naukowego “New technology in rehabilitation” realizowanego w ramach działalności Grupy roboczej Foresight Committee of the European Academy of Rehabilitation Medicine.
Celem niniejszej ankiety jest zebranie danych na temat dostępności technologii immersyjnej i sztucznej inteligencji w ocenie funkcjonalnej, diagnostyce i terapii w placówkach rehabilitacyjnych, a także zidentyfikowanie przyczyn niestosowania tych rozwiązań.

Tytuł badania: „Dostępność technologii immersyjnej w ocenie funkcjonalnej, diagnostyce medycznej i terapii w celach rehabilitacyjnych”.

Kierownik projektu: dr hab. n. o zdr. Joanna Kostka, prof. UM (Fellowship of the EARM)

Opiekunowie merytoryczni: prof. Jolanta Kujawa, prof. Antti Malmivaara, prof. Rory O’Connor

1 2 3 20