Różnicowanie w terapii manualnej – kurs dla fizjoterapeutów zainteresowanych terapią manualną /część I/

Różnicowanie w terapii manualnej – kurs dla fizjoterapeutów zainteresowanych terapią manualną /część I/
15. 03 – 17. 03. 2014 r.  Zgorzelec

prowadzący : Prof .Rene de Bruijn – Holandiaimages

Program kursu images

zapisy i informacje :  http://mdi-online.net

 

Pierwsze spotkanie PTF w 2016 roku – 14 stycznia!

Pierwsze spotkanie w roku 2016 odbędzie się we Wrocławiu  na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich,  Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu- ul. Grunwaldzka 2.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie wszystkich członków PTF, studentów Katedry Fizjoterapii UMed Wrocław, studentów fizjoterapii AWF Wrocław , studentów fizjoterapii WSF we Wrocławiu oraz osoby zainteresowane tematem.

Wstęp wolny.

Zarząd oddziału dolnośląsko-nadodrzańskiego

Program szczegółowy images 

Kształcenie “fizjoterapeutów”.

W naszym kraju “fizjoterapeutą” można zostać po 260 godzinach szkolenia (sic!). Taką możliwość oferują centra kształceni typu ” Żak”, “AP Edukacja” czy “Profesja”. O problemie pisała lokalna prasa internetowa w Zgorzelcu. Więcej tu: Biomasaż czy fizjoterapia

Sprawa nie została pozostawiona sama sobie. Poniżej odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego na pytanie prof. Zbigniewa Śliwińskiego w tej sprawie:

pismo-mz.pdf

Podpisanie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty przez Prezydenta RP ureguluje kwestie kształcenia zawodowego.

 

List prof. dr hab. n. med. Henryka Chmielewskiego popierający naszą ustawę.

To nieprawda ,że całe środowisko lekarskie jest przeciwko ustawie o zawodzie fizjoterapeuty. Wielu lekarzy, z którymi współpracujemy na co dzień, popiera nasze dążenia do regulacji prawnej naszego zawodu, jak i potwierdza naszą wiedzę , umiejętności i kompetencje.

List przesłany do Prezydenta RP przez prof. dr hab. n. med. Henryka Chmielewskiego jest jednym z wielu listów lekarzy popierających ustawę.

Dziękujemy prof. Henrykowi Chmielewskiemu, jak i Wszystkim lekarzom, którzy wspierają nas fizjoterapeutów.

 

prof. Chmielewski -poparcie dla Ustawy o zawodze Fizjoterapeuty, 07.10.2015

czytaj również: List  przesłany przez prof. dr hab. n. med. dr h. c. Aleksandra Sieronia.

czytaj również: List Przewodniczącej Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce, Pani

dr hab. n. med. Barbary Gryglewskiej.

 

Fizjoterapia w Geriatrii

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Cieszę się że w tak ważnym dla polskiej fizjoterapii okresie udało się podsumować trzy letni okres bezpłatnych szkoleń dla fizjoterapeutów z zakresu geriatrii.

Jako Przewodniczący Komitetu Naukowego pragnę poinformować, że w dniach 19-20 września 2015 roku w Centrum Dydaktyczno – Kongresowym Wydziału Lekarskiego CMUJ w Krakowie miała miejsce Konferencja „Fizjoterapia w Geriatrii – Nauka i Praktyka” zorganizowana przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ.

Celem konferencji było przedstawienie najnowszych osiągnięć w zakresie fizjoterapii w geriatrii oraz zintegrowanie polskiego środowiska fizjoterapeutów pracującego z osobami starszymi. W trakcie konferencji wystąpili czołowi specjaliści i praktycy w dziedzinie fizjoterapii i geriatrii, którzy zaprezentowali najnowsze trendy w zakresie fizjoterapii w geriatrii co można zobaczyć wchodząc na stronę http://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/wydarzenia/galeria/1463.

 

W załączniku przesyłam sprawozdanie z Konferencji przygotowane przez Wydawnictwo „Medycyna Praktycznaimages

 

Pozdrawiam serdecznie

Marek Żak

Zakończyły się dzisiejsze obrady Komisji Zdrowia Senatu RP. Senat zagłosował przeciw przyjęciu ustawy bez poprawek!!! Niestety!!!

O godzinie 12:00 rozpoczęły się prace Senackiej Komisji Zdrowia, która będzie się zajmowała m.in. drukiem nr 1103, czyli ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, którą w ubiegły piątek przegłosował Sejm RP.

Na uwagę zasługują wypowiedzi Ministra Igora Radziewicza Winnickiego, którego Minister Włodarczyk określił jako osobę, która nie mówi, jak lekarz. Minister bronił ustawy – uważa bowiem, że fizjoterapeuta w zdecydowanie lepszy sposób skieruje pacjenta na zabiegi fizjoterapeutyczne niż lekarz np. histopatolog czy laryngolog.

Senator Dorota Czudowska ( senator z okręgu legnickiego!!! – nasze województwo)natomiast zgłosiła 138 poprawek do ustawy, jednoznacznie blokując ustawę o zawodzie fizjoterapeuty.

Komisja Zdrowia głosowała za przyjęciem ustawy bez poprawek. Za było 2 senatorów, 3 było przeciw. Pozostali wstrzymali się od głosu…

W związku z tym istnieje konieczność omówienia wszystkich 138 poprawek podczas czwartkowego posiedzenia Komisji Zdrowia.

Wczoraj Naczelna Izba Lekarska wystosowała do Marszałków Senatu oraz Przewodniczącego Komisji Zdrowia list, w którym stanowczo protestuje przeciw zawartych w ustawie regulacjach. NIL uważa, że fizjoterapeuci pozostaną bez nadzoru lekarskiego przy kierowaniu pacjentów na zabiegi fizjoterapeutyczne, program kształcenia nie jest wystarczający do kwalifikowania i planowania zabiegów, wydawania opinii i orzeczeń, zlecania wyrobów medycznych czy sprawowania nadzoru nad udzielaniem świadczeń medycznych.

NIL twierdzi też, że zawód fizjoterapeuty nie powinien zostać uznany za zawód zaufania publicznega, a ustawowa regulacja zawodu fizjoterapeuty pogorszy jakość świadczeń fizjoterapeutycznych i będzie stanowić zagrożenie dla pacjentów (sic!).

 

List NIL do Marszałków Senatu i Przewodniczącego Senackiej Komisji Zdrowia

 

W dniu dzisiejszym Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w osobach Prezesa dr n. med. Marka Kiljańskiego oraz Wiceprezesów prof. nadzw. dr hab. Zbigniewa Śliwińskiego i prof. nadzw. dr hab. Jana Szczegielniaka wystosowało odpowiedź do Marszałków Senatu oraz wszystkich członków Senackiej Komisji Zdrowia.

Treść odpowiedzi PTF

25.09.2015 Sejm RP przegłosował ustawę o zawodzie Fizjoterapeuty!!!

SEJM RP PRZEGŁOSOWAŁ USTAWĘ O ZAWODZIE FIZJOTERAPEUTY!!!
Przed kilkoma miniutami zakończyło się głosowanie nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty. Sejm przyjął ustawę.

Dziękujemy zarówno wszystkim posłom, którzy rozumieją potrzeby polskiej ochrony zdrowia i polskich fizjoterapeutów.

Dziękujemy też wszystkim członkom PTF, którzy często od wielu lat czynili starania, by ustawa została uchwalona.

Głosowało 423 posłów, 272 było “za”, 119 “przeciw” a 32 wstrzymało się od głosu.

 

To jednak nie koniec prac, przed nami jeszcze decyzja Senatu, ewentualne przegłosowanie poprawek w Sejmie i na końcu podpisanie ustawy przez Prezydenta RP.

24 września tuż przed godziną 20:00 zakończyło się głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Podkomisji Zdrowia dotyczącej druku 3001, czyli ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Projekt ustawy został zgłoszony w lipcu ubiegłego roku przez klub parlamentarny PSL, przez posła Dariusza Dziadzio, który był także przewodniczącym Sejmowej Podkomisji Zdrowia. Przy powstaniu projektu ogromny udział miało Polskie Towarzystwo Fizjoterapii!

25 września od północy, do wczesnych godzin porannych trwały prace nad projektem i odbyło się drugie czytanie ustawy. Dzięki temu dziś jeszcze projekt, trafił do Sejmu, gdzie jako 44 punkt porządku obrad projekt zostanie poddany pod głosowanie!
Relacja wideo z obrad sejmu

 

Poselski projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw
projekt dotyczy określenia zasad: wykonywania zawodu fizjoterapeuty w tym: uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia zawodowego i podyplomowego oraz odpowiedzialności zawodowej

Ekspertyzy i opinie Biura Analiz Sejmowych

Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2014
 • 23 lipca 2014

  Projekt wpłynął do Sejmu – druk nr 3001

 • 15 grudnia 2014

  Skierowano do I czytania w komisjach

  do Komisji Zdrowia

 • 2015
 • 19 marca 2015

  I czytanie w komisjach

 • Stan na 25-09-2015

1 17 18 19 20