Ogólnopolska Olimpiada wiedzy Młodych Fizjoterapeutów

Już 5 listopada 2022 r. w AWF Warszawa (Hala Gier) odbędzie się wielkie pisanie testu wiedzy, na które zaproszony jest każdy fizjoterapeuta!
W VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów mogą uczestniczyć studenci oraz absolwenci kierunku Fizjoterapia z całej Polski, którzy zostaną przyporządkowani do jednej z trzech kategorii:
A – studenci I, II i III roku studiów;
B – studenci IV, V roku studiów oraz absolwenci rocznika 2021/2022
C – fizjoterapeuci posiadający PWZFz
Test wiedzy powstanie pod kierownictwem Rady Naukowej, utworzonej przez Dziekanów Uczelni i Wydziałów kształcących fizjoterapeutów w Polsce. W programie wydarzenia ciekawe wykłady, ekspozycje sprzętu, atrakcyjne oferty szkoleń i kursów. Każdy ma szansę wygrać atrakcyjne nagrody, których łączna wartość może przekroczyć sumę kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Regulamin oraz link rejestracyjny poniżej!
Link do strony
W razie pytań prosimy o kontakt: olimpiada-fizjo@awf.edu.pl
Zapraszamy do udziału wszystkich Studentów i Fizjoterapeutów z całej Polski!

Konferencja PANDa

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
w imieniu Zarządu Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej jest nam niezmiernie miło powiadomić Państwa o

III edycji Ogólnopolskiej Konferencji PANDy,
która odbędzie się w dniach
31.09-01.10. 2022 r. w Warszawie.

Zapraszamy do współtworzenia programu konferencji i zgłaszania abstraktów poprzez system dostępny na stronie wydarzenia.
Prosimy o przesyłanie streszczeń wystąpień na sesje plenarne w następującej tematyce:

POPRAWA FUNKCJI KOŃCZYNY GÓRNEJ
OCHRONA STAWU BIODROWEGO
ZAPOBIEGANIE WTÓRNYM DEFORMACJOM KOSTNO-STAWOWYM
STYMULOWANIE ROZWOJU RUCHOWEGO
ROBOTYKA I NOWE TECHNOLOGIE
POKONYWANIE PRZECIWNOŚCI

Zgłoszenia mogą dotyczyć różnorodnych zespołów chorobowych, wad wrodzonych i zaburzeń rozwojowych powodujących niepełnosprawność dzieci i młodzieży, m.in. takich jak: mózgowe porażenie dziecięce, nabyte uszkodzenia mózgu, choroby nerwowo-mięśniowe, choroby i urazy rdzenia kręgowego, niepełnosprawność intelektualna, całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia zmysłów, zespoły genetyczne, choroby rzadkie.

ZGŁOŚ ABSTRAKT:
https://www.termedia.pl/Konferencja-II-Ogolnopolska-konferencja-PANDa-ZGLOS-ABSTRAKT,1748,19615.html

Jesteśmy przekonani, że przygotowywane wykłady, kursy doskonalące oraz towarzyszące im dyskusje będą niezmiernie przydatne w Państwa codziennej praktyce. Mamy nadzieję, że to ważne wydarzenie uda się zrealizować w „niewirtualnej rzeczywistości”.

XV KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

W dniach 19-21 maja 2022 r. w Pabianicach odbyła się XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Po dwóch latach przerwy spowodowanych pandemią fizjoterapeuci znów mogli pojawić się w hotelu Fabryka Wełny, by przez trzy dni rozmawiać o przyszłości fizjoterapii w Polsce. Pojawiło się też troje gości z zagranicy – prof. Alia Alghwiri z Jordanii, prof. Charlotte Hager ze Szwecji i prof. Grazina Krutulite z Litwy.

Więcej informacji oraz zdjęcia znajdą Państwo pod linkiem:

XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Rzecznik Praw Fizjoterapeutów

Powołanie RPF jest realizacją jednego z ważnych postulatów środowiska. Funkcję stworzono z inicjatywy i na wniosek członków KRF.

Rzecznik będzie odpowiedzialny za monitorowanie zagrożeń związanych z godnością zawodową i dobrym imieniem oraz czynne wsparcie każdego fizjoterapeuty w przypadku powstania wątpliwości, czy godność ta nie została naruszona – szczególnie w kontaktach z organami władzy i administracji publicznej, pracodawcami, pacjentami i reprezentującymi pacjentów organizacjami. Jego zadaniem będzie także ochrona w przypadku naruszeń przepisów prawa związanych z zatrudnieniem fizjoterapeutów.

RPF zostanie wybrany w II kadencji KRF. Kandydaturę zgłosi Prezes KRF na wniosek co najmniej pięciu członków KRF.

Fizjoterapeuta, który zechce sprawować funkcję Rzecznika musi:

– posiadać tytuł magistra fizjoterapii i co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe lub być specjalistą w dziedzinie fizjoterapii,
– korzystać z pełni praw publicznych,
posiadać wiedzę i doświadczenie, które daje rękojmię właściwego prowadzenia kontroli,
– nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub przez sąd dyscyplinarny w ramach odpowiedzialności zawodowej,
– funkcji nie można łączyć z byciem członkiem w żadnym innym organie Krajowej Izby Fizjoterapeutów (wyjątek: delegat Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów),
– warunkiem powołania jest też regularne opłacanie składki członkowskiej,
– rzecznik nie może prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością jego urzędu.

Konsultant Krajowy w dziedzinie Fizjoterapii

Prof. dr hab. n. med. Jan Szczegielniak jest członkiem Krajowej Rady Fizjoterapeutów I kadencji. Obecnie jest Kierownikiem Działu Usprawniania Leczniczego Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach oraz Kierownikiem Katedry Fizjoterapii Klinicznej, dyrektorem Instytutu Fizjoterapii. Od lat jest związany z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

Pełni funkcje eksperckie i doradcze w specjalistycznych zespołach, obejmujących obszar fizjoterapii, działających przy Ministerstwie Zdrowia, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Panu prof. Janowi Szczegielniakowi składamy serdeczne gratulacje i życzenia powodzenia w wypełnianiu zadań Krajowego Konsultanta w dziedzinie fizjoterapii!

1 2 3 4 19