25.09.2015 Sejm RP przegłosował ustawę o zawodzie Fizjoterapeuty!!!

SEJM RP PRZEGŁOSOWAŁ USTAWĘ O ZAWODZIE FIZJOTERAPEUTY!!!
Przed kilkoma miniutami zakończyło się głosowanie nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty. Sejm przyjął ustawę.

Dziękujemy zarówno wszystkim posłom, którzy rozumieją potrzeby polskiej ochrony zdrowia i polskich fizjoterapeutów.

Dziękujemy też wszystkim członkom PTF, którzy często od wielu lat czynili starania, by ustawa została uchwalona.

Głosowało 423 posłów, 272 było “za”, 119 “przeciw” a 32 wstrzymało się od głosu.

 

To jednak nie koniec prac, przed nami jeszcze decyzja Senatu, ewentualne przegłosowanie poprawek w Sejmie i na końcu podpisanie ustawy przez Prezydenta RP.

24 września tuż przed godziną 20:00 zakończyło się głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Podkomisji Zdrowia dotyczącej druku 3001, czyli ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Projekt ustawy został zgłoszony w lipcu ubiegłego roku przez klub parlamentarny PSL, przez posła Dariusza Dziadzio, który był także przewodniczącym Sejmowej Podkomisji Zdrowia. Przy powstaniu projektu ogromny udział miało Polskie Towarzystwo Fizjoterapii!

25 września od północy, do wczesnych godzin porannych trwały prace nad projektem i odbyło się drugie czytanie ustawy. Dzięki temu dziś jeszcze projekt, trafił do Sejmu, gdzie jako 44 punkt porządku obrad projekt zostanie poddany pod głosowanie!
Relacja wideo z obrad sejmu

 

Poselski projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw
projekt dotyczy określenia zasad: wykonywania zawodu fizjoterapeuty w tym: uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia zawodowego i podyplomowego oraz odpowiedzialności zawodowej

Ekspertyzy i opinie Biura Analiz Sejmowych

Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2014
 • 23 lipca 2014

  Projekt wpłynął do Sejmu – druk nr 3001

 • 15 grudnia 2014

  Skierowano do I czytania w komisjach

  do Komisji Zdrowia

 • 2015
 • 19 marca 2015

  I czytanie w komisjach

 • Stan na 25-09-2015

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty – przyjęto sprawozdanie podkomisji zdrowia !

24 września tuż przed godziną 20:00 zakończyło się głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Podkomisji Zdrowia dotyczącej druku 3001, czyli ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Projekt ustawy został zgłoszony w lipcu ubiegłego roku przez klub parlamentarny PSL, przez posła Dariusza Dziadzio, który był także przewodniczącym Sejmowej Podkomisji Zdrowia. Przy powstaniu projektu ogromny udział miało Polskie Towarzystwo Fizjoterapii!

Po wielu godzinach obrad Komisji Sejmowej, wbrew oporowi posłów PiS udało się przegłosować sprawozdanie Podkomisji Zdrowia. Już teraz dziękujemy tym posłom, którzy rozumieją potrzeby polskiej ochrony zdrowia i polskich fizjoterapeutów. Wierzymy, że będąc tak blisko, po wielu latach starań zawód fizjoterapeuty zostanie uregulowany ustawowo! Już teraz jednak PTReh obiecał, że będzie prosił Prezydenta RP o zawetowanie ustawy, a pani poseł Hrynkiewicz obraziła się na słowa prawdy Pana Posła Dziadzio i ponownie opuściła posiedzenie Komisji (dwa dni temu nawet nie szukała pretekstu!). Kiedy salę obrad opuścili przedstawiciele PTReh głosowanie nad poszczególnymi artykułami znacznie przyspieszyło i tuż przed godz. 20:00 zostało zakończone. Dalsze prace nad ustawą powinny także przebiegać w ekspresowym tempie – drugie czytanie powinno się odbyć jeszcze dziś – jest poważna szansa na jej uchwalenie przez Sejm RP!

1 18 19 20