Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty – przyjęto sprawozdanie podkomisji zdrowia !

24 września tuż przed godziną 20:00 zakończyło się głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Podkomisji Zdrowia dotyczącej druku 3001, czyli ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Projekt ustawy został zgłoszony w lipcu ubiegłego roku przez klub parlamentarny PSL, przez posła Dariusza Dziadzio, który był także przewodniczącym Sejmowej Podkomisji Zdrowia. Przy powstaniu projektu ogromny udział miało Polskie Towarzystwo Fizjoterapii!

Po wielu godzinach obrad Komisji Sejmowej, wbrew oporowi posłów PiS udało się przegłosować sprawozdanie Podkomisji Zdrowia. Już teraz dziękujemy tym posłom, którzy rozumieją potrzeby polskiej ochrony zdrowia i polskich fizjoterapeutów. Wierzymy, że będąc tak blisko, po wielu latach starań zawód fizjoterapeuty zostanie uregulowany ustawowo! Już teraz jednak PTReh obiecał, że będzie prosił Prezydenta RP o zawetowanie ustawy, a pani poseł Hrynkiewicz obraziła się na słowa prawdy Pana Posła Dziadzio i ponownie opuściła posiedzenie Komisji (dwa dni temu nawet nie szukała pretekstu!). Kiedy salę obrad opuścili przedstawiciele PTReh głosowanie nad poszczególnymi artykułami znacznie przyspieszyło i tuż przed godz. 20:00 zostało zakończone. Dalsze prace nad ustawą powinny także przebiegać w ekspresowym tempie – drugie czytanie powinno się odbyć jeszcze dziś – jest poważna szansa na jej uchwalenie przez Sejm RP!

1 18 19 20