Członkostwo

1. Wypełnij Deklarację.

2. Opłać składkę członkowską (70 zł za rok 2015) przelewem bankowym. W tytule transakcji

należy wpisać: składka członkowska za rok ……. – Imię i Nazwisko.

3. Wykonaj i załącz kserokopię dyplomu uprawnień fizjoterapeuty.

4. Załącz potwierdzenie dokonania przelewu składki.

5. Prześlij komplet pocztą na adres siedziby albo elektroniczne skany na nasz adres e-mail.

6. Oczekuj na potwierdzający e-mail zwrotny.