Członkostwo

W jaki sposób dołączyć do Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – oddział Dolnośląski 

 

1. Wypełnij Deklarację

2. Opłać składkę członkowską (70 pln. za rok 2024) przelewem bankowym na konto

Zarządu Głównego PTF:
Zarząd Główny PTF
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

PKO BP: 56 1440 1244 0000 0000 0183 2767

W tytule przelewu należy wpisać: składka członkowska za rok 2024 – Imię i Nazwisko, oddział dolnośląski PTF.

(na przykład: składka członkowska za rok 2024 – Jan Kowalski, oddział dolnośląski PTF).

3. Wykonaj kserokopię potwierdzającą uzyskanie uprawnień fizjoterapeuty (dyplom ukończenia studiów + prawo wykonywania zawodu) i załącz je do dokumentów.

4. Dołącz potwierdzenie dokonania opłaty składki członkowskiej.

5. Prześlij komplet dokumentów pocztą na adres siedziby Oddziału
Dolnośląskiego

(Oddział Dolnośląski PTF
ul. Klimasa 43A/1,50-515 Wrocław)

lub wyślij elektroniczne skany na nasz adres e-mail oddziału : info@ptfodn.info ).

6. Oczekuj na potwierdzający e-mail zwrotny.

 

 

…………………………………………..
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Polskie
Towarzystwo Fizjoterapii z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Jana Pawła
II 68. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane wyłącznie na
potrzeby związane z przekazaniem deklaracji wybranemu przez Państwa
oddziałowi PTF, na podstawie art 6 ust 1 pkt a RODO. Dane zostaną
usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rejestracji. W każdej
chwili osoba składająca wniosek może zażądać usunięcia jej nazwiska z
bazy danych Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.