Członkostwo

W jaki sposób dołączyć do Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – oddział Dolnośląsko-Nadodrzański z siedzibą w Zgorzelcu:

 

1. Wypełnij Deklarację.

2. Opłać składkę członkowską (70 zł za rok 2021) przelewem bankowym.

W tytule przelewu należy wpisać: składka członkowska za rok …….
– Imię i Nazwisko.
(na przykład: składka członkowska za rok 2021 – Jan Kowalski).

3. Wykonaj kserokopię potwierdzającą uzyskanie uprawnień fizjoterapeuty i załącz ją do dokumentów.

4. Dołącz potwierdzenie dokonania przelewu składki.

5. Prześlij komplet dokumentów pocztą na adres siedziby oddziału lub wyślij elektroniczne skany na nasz adres e-mail.

6. Oczekuj na potwierdzający e-mail zwrotny.