Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Poniżej znajduję się dokument przedstawiający zawód fizjoterapeuty według ustaleń, które weszły w życie dnia 30 listopada 2015, a określa przede wszystkim:

Zasady:

1. wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

1) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

2) kształcenia zawodowego fizjoterapeutów;

3) kształcenia podyplomowego fizjoterapeutów;

4) odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów.

2. Ustawa określa również organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów oraz prawa i obowiązki jego członków.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty