Zarząd

ZARZĄD ODDZIAŁU DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2023-2027:

Prezes ZarząduKrzysztof Aleksandrowicz
WiceprezesDariusz Milko
SkarbnikKarol Piekarz
SekretarzBeata Dargiel
Członek ZarząduKatarzyna Aleksandrowicz
Członek ZarząduBeata Nowak
Członek ZarząduAleksandra Drab
Przewodniczący Sądu KoleżeńskiegoAgata Gościło
Przewodniczący Komisji RewizyjnejMałgorzata Mazur

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Małgorzata Mazur – Przewodnicząca
2. Anita Ratajczak – Ostrowska
3. Aneta Kołodziejska

Skład Sądu Koleżeńskiego:

1. Agata Gościło – Przewodnicząca
2. Marcin Aleksandrowicz
3. Daniel Michalak