Zarząd

ZARZĄD ODDZIAŁU DOLNOŚLĄSKO-NADODRZAŃSKIEGO

Prezes – Zbigniew Śliwiński

Wiceprezes –  Krzysztof Kassolik

Wiceprezes – Marzena Kobylańska

Sekretarz  – Wojciech Kufel

Skarbnik –  Beata Michalak

Członek – Andrzej Czamara

Członek – Bartłomiej Halat

 

Przewodnicząca Sadu Koleżeńskiego – Dorota Brudz

 

Zastępca Przewodniczący Sadu Koleżeńskiego – Waldemar Andrzejewski

 

Sekretarz Sądu Koleżeńskiego –  Karolina Mołek

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Bartosz Wójcik