Konferencja PANDa

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
w imieniu Zarządu Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej jest nam niezmiernie miło powiadomić Państwa o

III edycji Ogólnopolskiej Konferencji PANDy,
która odbędzie się w dniach
31.09-01.10. 2022 r. w Warszawie.

Zapraszamy do współtworzenia programu konferencji i zgłaszania abstraktów poprzez system dostępny na stronie wydarzenia.
Prosimy o przesyłanie streszczeń wystąpień na sesje plenarne w następującej tematyce:

POPRAWA FUNKCJI KOŃCZYNY GÓRNEJ
OCHRONA STAWU BIODROWEGO
ZAPOBIEGANIE WTÓRNYM DEFORMACJOM KOSTNO-STAWOWYM
STYMULOWANIE ROZWOJU RUCHOWEGO
ROBOTYKA I NOWE TECHNOLOGIE
POKONYWANIE PRZECIWNOŚCI

Zgłoszenia mogą dotyczyć różnorodnych zespołów chorobowych, wad wrodzonych i zaburzeń rozwojowych powodujących niepełnosprawność dzieci i młodzieży, m.in. takich jak: mózgowe porażenie dziecięce, nabyte uszkodzenia mózgu, choroby nerwowo-mięśniowe, choroby i urazy rdzenia kręgowego, niepełnosprawność intelektualna, całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia zmysłów, zespoły genetyczne, choroby rzadkie.

ZGŁOŚ ABSTRAKT:
https://www.termedia.pl/Konferencja-II-Ogolnopolska-konferencja-PANDa-ZGLOS-ABSTRAKT,1748,19615.html

Jesteśmy przekonani, że przygotowywane wykłady, kursy doskonalące oraz towarzyszące im dyskusje będą niezmiernie przydatne w Państwa codziennej praktyce. Mamy nadzieję, że to ważne wydarzenie uda się zrealizować w „niewirtualnej rzeczywistości”.

XV KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

W dniach 19-21 maja 2022 r. w Pabianicach odbyła się XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Po dwóch latach przerwy spowodowanych pandemią fizjoterapeuci znów mogli pojawić się w hotelu Fabryka Wełny, by przez trzy dni rozmawiać o przyszłości fizjoterapii w Polsce. Pojawiło się też troje gości z zagranicy – prof. Alia Alghwiri z Jordanii, prof. Charlotte Hager ze Szwecji i prof. Grazina Krutulite z Litwy.

Więcej informacji oraz zdjęcia znajdą Państwo pod linkiem:

XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Rzecznik Praw Fizjoterapeutów

Powołanie RPF jest realizacją jednego z ważnych postulatów środowiska. Funkcję stworzono z inicjatywy i na wniosek członków KRF.

Rzecznik będzie odpowiedzialny za monitorowanie zagrożeń związanych z godnością zawodową i dobrym imieniem oraz czynne wsparcie każdego fizjoterapeuty w przypadku powstania wątpliwości, czy godność ta nie została naruszona – szczególnie w kontaktach z organami władzy i administracji publicznej, pracodawcami, pacjentami i reprezentującymi pacjentów organizacjami. Jego zadaniem będzie także ochrona w przypadku naruszeń przepisów prawa związanych z zatrudnieniem fizjoterapeutów.

RPF zostanie wybrany w II kadencji KRF. Kandydaturę zgłosi Prezes KRF na wniosek co najmniej pięciu członków KRF.

Fizjoterapeuta, który zechce sprawować funkcję Rzecznika musi:

– posiadać tytuł magistra fizjoterapii i co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe lub być specjalistą w dziedzinie fizjoterapii,
– korzystać z pełni praw publicznych,
posiadać wiedzę i doświadczenie, które daje rękojmię właściwego prowadzenia kontroli,
– nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub przez sąd dyscyplinarny w ramach odpowiedzialności zawodowej,
– funkcji nie można łączyć z byciem członkiem w żadnym innym organie Krajowej Izby Fizjoterapeutów (wyjątek: delegat Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów),
– warunkiem powołania jest też regularne opłacanie składki członkowskiej,
– rzecznik nie może prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością jego urzędu.

Konsultant Krajowy w dziedzinie Fizjoterapii

Prof. dr hab. n. med. Jan Szczegielniak jest członkiem Krajowej Rady Fizjoterapeutów I kadencji. Obecnie jest Kierownikiem Działu Usprawniania Leczniczego Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach oraz Kierownikiem Katedry Fizjoterapii Klinicznej, dyrektorem Instytutu Fizjoterapii. Od lat jest związany z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

Pełni funkcje eksperckie i doradcze w specjalistycznych zespołach, obejmujących obszar fizjoterapii, działających przy Ministerstwie Zdrowia, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Panu prof. Janowi Szczegielniakowi składamy serdeczne gratulacje i życzenia powodzenia w wypełnianiu zadań Krajowego Konsultanta w dziedzinie fizjoterapii!

Konferencja pt “Współczesne trendy w holistycznym leczeniu zaburzeń neurorozwojowych”

Serdeczne zapraszamy do uczestnictwa w V Międzynarodowej Konferencji Medyczno-Fizjoterapeutycznej pt. „Współczesne trendy w holistycznym leczeniu zaburzeń neurozwojowych”.

Udział w konferencji umożliwi poznanie nowych narzędzi pracy z pacjentami oraz zdobycia nowych kompetencji. Wykwalifikowani specjaliści przekażą wiedzę, dzięki której dowiesz się wiele o współczesnych trendach w leczeniu złożonych zaburzeń neurorozwojowych. Dużym atutem konferencji jest okazja do zapoznania się z doświadczeniami specjalistów z różnorodnych dziedzin: medycyny, fizjoterapii, komunikacji, nowoczesnych technologii fizjoterapeutycznych. Już teraz wejdź na stronę z programem i sprawdź co przez dwa dni będziemy prezentować.

Szczegóły dostępne pod linkiem: https://www.gwsh.pl/fizjokonferencja

Termin: 28-29 maja 2022 r.

Miejsce: hotel Vienna House Easy Katowice

Konferencję organizuje Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach we współpracy z Fundacją Developmental Neuro-Motor Stimulation Institute

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia to kolejna odsłona cieszącej się uznaniem inicjatywy skierowanej do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, praktyków oraz innych osób bezpośrednio związanych z fizjoterapią, bądź też zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką.

Celem Konferencji jest udowodnienie, że fizjoterapia to praktyczna, aplikacyjna, pełna wyzwań i pasji nauka, a także możliwość nawiązania kontaktów branżowych jak i poszerzenie swojej wiedzy i doświadczeń.

Do udziału zapraszamy głównie fizjoterapeutów oraz osoby ze środowiska medycznego i okołomedycznego, ale przede wszystkim pasjonatów fizjoterapii. Coraz bardziej interdyscyplinarny charakter fizjoterapii pozwala na znalezienie jej elementów w wielu dziedzinach nauki. W związku z tym mile widziane będzie także uczestnictwo np. fizyków, biochemików, biotechnologów, inżynierów, pedagogów, psychologów, logopedów itd.

Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość przedstawienia wyników badań w formie wystąpienia ustnego, prezentacji posteru oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej.

By wziąć udział w Konferencji należy:

☑ Wypełnić formularz rejestracji uczestnictwa (w przypadku uczestników czynnych i biernych)

☑ Wypełnić formularz rejestracji tematu wystąpienia i posteru (w przypadku uczestników czynnych)

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w Konferencji dostępne są na stronie: https://www.innowacyjna-fizjoterapia.pl/

Dane do kontaktu:

kontakt@innowacyjna-fizjoterapia.pl

☎ +48 733 933 416

Konferencja Łódź

XIV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI METODYCZNO – NAUKOWO – PRZEDMIOTOWEJ
„Rola masażu we współczesnej medycynie i rehabilitacji pocovidowej” która odbędzie się dniach
21-23 kwietnia 2022 r. w Łodzi.

Uroczyste otwarcie obrad rozpocznie się od wręczenie statuetek „Za rozwój i popularyzację masażu w Polsce”.

Szczegółowe informacje oraz program konferencji znajduje się na stronie www.wsbinoz.edu.pl

1 2 3 4 5 20